Slide Belevingsgerichte trainingen
Gericht op essentiële kennis en toepasbare vaardigheden
over het versterken (en het belang) van basisvoorwaarden
om te kunnen leren:

Aandacht, veiligheid en vertrouwen.
Bekijk onze trainingen

SPECIALISTEN
IN CONTACT
Bekijk onze trainingen Het versterken (en het belang) van
de basisvoorwaarden om te
kunnen leren:

aandacht, vertrouwen en veiligheid

Specialisten in Contact

Écht contact, de voorwaarde om te kunnen leren

Ondanks dat we in Nederland goed onderwijs verzorgen en onze kinderen hoog ‘scoren’ op het thema ‘geluk’, zijn er ook cijfers die laten zien dat er veel zorg is in de klas. Het betreft zorg waar hulp op nodig is, vanuit school en ouders, en waarbij zien en herkennen essentieel is. Dit vraagt om écht contact maken, waarbij vertrouwen en veiligheid van het grootste belang zijn. Voorwaardelijk zelfs. Daarom start elke traject van Specialisten in Contact met deze kernbegrippen.

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als onderwijsprofessional écht contact maakt (en onderhoudt)?

Wijzende vrouw met blok

Belevingsgerichte trainingen

Onze belevingsgerichte trainingen richten zich op het bieden van essentiële kennis en toepasbare vaardigheden m.b.t. voorwaarden om tot leren te komen. We bespreken zaken die leren kunnen belemmeren, zoals trauma’s, stoornissen en hoe je daar het gesprek over aan kunt gaan. Zowel met het kind als met ouders/opvoeders en collega’s.

We leren kijken en begrijpen, waardoor signalen eerder kunnen worden opgepikt en u als onderwijsprofessional de veiligheid creëert, waardoor een kind open gaat staan om te kunnen leren en u voor uzelf nóg betere omstandigheden creëert om te kunnen werken. In het werk waar u zo van houdt.

Onze trainingen

Een greep uit onze modules.

(Psycho)trauma - Specialisten in Contact

Module Ingrijpende gebeurtenissen en trauma’s

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek onderschrijft de impact van ingrijpende gebeurtenissen op jonge leeftijd op de verdere ontwikkeling van mensen. Deze module gaat daarom in op hoe hierover te praten en welke rol jij als leerkracht kunt hebben in de preventie van trauma-gerelateerde klachten.

Module Verlies en Rouw - Specialisten in Contact

Module Rouw en verlies

In deze module worden belangrijke concepten met betrekking tot verlies, rouw, verdriet, stemming en verwerking van verlies behandeld en worden concrete handvatten en tools gegeven om als leerkracht nóg adequater op te treden wanneer je hiermee te maken krijgt.

Ontwikkeling en hechtingstheorie

Module Ontwikkeling en hechting

De hechtingstheorie biedt mogelijkheden om van nóg grotere waarde zijn in de ontwikkeling van het kind. Veel wetenswaardigheden vanuit deze theorie worden gebruikt in de ontwikkeling van methoden voor behandeling en begeleiding psychische problemen.

Psychopathologie en DSM5 - Specialisten in contact

Module Het handboek van psychische problemen

Voorbeelden en oefeningen maken duidelijk wat de stand van zaken is rondom het diagnosticeren en classificeren van psychische aandoeningen. Een belangrijk onderdeel is het standpunt dat juíst leerkrachten het gedrag van kinderen goed kunnen observeren, beschrijven en begrijpen.

Signaleren

Psychische klachten tijdig signaleren en hiermee bijdragen aan vroegtijdige hulp met als gevolg een beter beloop van de klachten.

Inzicht geven

Inzicht geven in de ontwikkelingspsychologie met concrete tools en handvatten, om een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde ontwikkeling.

Bewustwording

Wij willen je bewust maken van de waardevolle rol die jij speelt in de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen.

Kennis

Meer kennis van terminologie en begrippen om rapporten of onderzoeken beter te kunnen begrijpen en gerichter kunt rapporteren en communiceren met instanties.

Werkplezier

Waardevolle kennis om je vak nog beter uit te kunnen oefenen, omdat je handvatten hebt m.b.t. het omgaan met bepaalde klachten, beperkingen, aandachtspunten of diagnoses.