Slide Belevingsgerichte bijeenkomsten Trainingen, symposia, ouderavonden, themabijeenkomsten, webinars. Jouwpositieve impact op het welbevinden van kinderen. Essentiële en toepasbare vaardigheden over het belang van
basisvoorwaarden om te kunnen leren: aandacht, veiligheid en vertrouwen.
Bekijk onze trainingen

SPECIALISTEN
IN CONTACT
Bekijk onze trainingen Het versterken (en het belang) van
de basisvoorwaarden om te
kunnen leren:

aandacht, vertrouwen en veiligheid

Jouw positieve impact op welbevinden bij kinderen

Wat nu als wij je vertellen dat jouw positieve impact op het welbevinden van kinderen/jongeren nu al groter is dan jij denkt? En dat je met een aantal concrete handvatten en kennis direct aan de slag kunt om ieder kind te geven wat hij of zij nodig heeft: écht gezien worden, oprechte aandacht en vertrouwen.

Maar waar begin je? Hoe signaleer je bepaalde gevoelens? Hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar? En niet, geheel onbelangrijk, hoe zorg je ervoor dat dit de basis vormt van je dagelijkse werkzaamheden? Dit vraagt om écht contact maken, waarbij vertrouwen en veiligheid van het grootste belang zijn. Voorwaardelijk zelfs.

Eerst jij als onderwijsprofessional en dán het kind centraal (1)

Aan de slag met concrete handvatten

Onze belevingsgerichte bijeenkomsten richten zich op het bieden van essentiële kennis en toepasbare vaardigheden m.b.t. voorwaarden om tot leren te komen. We bespreken o.a. zaken die leren kunnen belemmeren, zoals trauma’s, stoornissen en hoe je daar het gesprek over aan kunt gaan. Zowel met het kind als met ouders/opvoeders en collega’s.

Daarnaast gaan we in op de (onderschatte) positieve impact die jij als onderwijsprofessional hebt op het leven (welbevinden) van een kind en leren je kijken en begrijpen, waardoor signalen eerder kunnen worden opgepikt. Hierdoor ben jij als onderwijsprofessional in staat om een veilige omgeving te creëren, waardoor een kind open gaat staan om te kunnen leren en jij voor jezelf nóg betere omstandigheden creëert om te kunnen werken. In het werk waar jij zo van houdt.

Een greep uit onze modules

Module Ingrijpende gebeurtenissen 2

Module Ingrijpende gebeurtenissen en trauma’s

In deze module zal middels interactieve en belevingsgerichte werkvormen duidelijk worden dat je als leerkracht een grotere rol in zowel de signalering als ook de preventie én behandeling van klachten voortkomende uit trauma kunt hebben dan je vooraf zou verwachten.

Module verlies en rouw

Module Rouw en verlies

In deze module worden belangrijke concepten m.b.t. tot verlies, rouw, verdriet, stemming en verwerking van verlies behandeld en worden concrete handvatten en tools gegeven om als leerkracht nóg adequater op te treden wanneer je te maken krijgt met deze thematiek.

Module Ontwikkeling en hechting

Module Ontwikkeling en Hechting

Tegen de achtergrond van de hechtingstheorie zal nog meer duidelijk worden welke grote invloed je als leerkracht kan hebben op de ontwikkeling van een kind. De module biedt in een relatief korte duur wezenlijke verdieping in het werk als leerkracht.

Module handboek

Module Het handboek van psychische problemen

Een belangrijk onderdeel in deze module is het standpunt dat juíst leerkrachten het gedrag van kinderen goed kunnen observeren, beschrijven en begrijpen omdat ze minder ‘besmet zijn’ met het classificerende denken dat voortkomt uit de DSM 5.

Signaleren

Psychische klachten tijdig signaleren en hiermee bijdragen aan vroegtijdige hulp met als gevolg een beter beloop van de klachten.

Inzicht geven

Inzicht geven in de ontwikkelingspsychologie met concrete tools en handvatten, om een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde ontwikkeling.

Bewustwording

Wij willen je bewust maken van de waardevolle rol die jij speelt in de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen.

Kennis

Meer kennis van terminologie en begrippen om rapporten of onderzoeken beter te kunnen begrijpen en gerichter kunt rapporteren en communiceren met instanties.

Werkplezier

Waardevolle kennis om je vak nog beter uit te kunnen oefenen, omdat je handvatten hebt m.b.t. het omgaan met bepaalde klachten, beperkingen, aandachtspunten of diagnoses.